THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nội thất 5C
Địa chỉ tên miền: noithat5c.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đình Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần nội thất và xây dựng 5C Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107887465
Trụ sở Doanh nghiệp: Cụm 3, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0985471389

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm