THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bánh Trung Thu Long Đình
Địa chỉ tên miền: banhtrungthulongdinh.com
Người chịu trách nhiệm: Bà Nguyễn Chính Nghĩa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Triều Nhật
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101525148
Trụ sở Doanh nghiệp: 64B Quán Sứ - Hoàn Kiếm
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0439460422

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm