THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà sách Việt Lý - Vì lợi ích trăm năm
Địa chỉ tên miền: nhasachvietly.com
Người chịu trách nhiệm: Ân Đức Nhân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông sản, Thực phẩm Việt Hưng
MST/ĐKKD/QĐTL: 2801116666
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 45 Đại Lộ Lê Lợi, Tp. Thanh Hóa, Thanh Hóa
Tỉnh/Thành phố: Thanh Hóa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02373851450

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm