THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: HIHEHA VIỆT NAM
Địa chỉ tên miền: hiheha.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN ĐỨC CƯƠNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH HIHEHA Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314499823
Trụ sở Doanh nghiệp: 81 Cách Mạng Tháng 8, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0937646390

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm