THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Bố Chất Lượng Sản Phẩm
Địa chỉ tên miền: congbochatluongsanpham.com
Người chịu trách nhiệm: Trương Ngọc Duy Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tiêu chuẩn chất lượng ISOHA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314510001
Trụ sở Doanh nghiệp: 491/9 Trường Chinh, P. 14,Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0898863803

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm