THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: birdybag.com
Địa chỉ tên miền: birdybag.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Minh Toàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Minh Toàn
MST/ĐKKD/QĐTL: 8006860214
Trụ sở Doanh nghiệp: 61/29 Cô Giang, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0947551186

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm