THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.chinhhang.net
Địa chỉ tên miền: chinhhang.net
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hữu Bình
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công Nghệ Vũ Huy
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304564456
Trụ sở Doanh nghiệp: 65 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Q. 7, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 19000053

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm