THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vitinhtrunghau.com
Địa chỉ tên miền: vitinhtrunghau.com
Người chịu trách nhiệm: Đinh Trung Hậu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh Nghiệp tư nhấn Vi Tính Trung Hậu
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313774548
Trụ sở Doanh nghiệp: 463B/86 Cách Mạng Tháng 8, P. 13 , Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862647324

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm