THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: SEE English
Địa chỉ tên miền: seeenglish.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thanh Yên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SEE English
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314464556
Trụ sở Doanh nghiệp: 101/3 Đình Nghi Xuân, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0977783920

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm