THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cửa hàng DiTek - Kinh Doanh phụ kiện công nghệ
Địa chỉ tên miền: ditek.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Duy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Thị Anh Thư
MST/ĐKKD/QĐTL: 8114815748
Trụ sở Doanh nghiệp: 51/11 Cao Thắng, P. 3, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973119722

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm