THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.kaola.vn
Địa chỉ tên miền: kaola.vn
Người chịu trách nhiệm: Đinh Hoàng Giang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Trường Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 3100981778
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Trường Nam, X. Trường Xuân,H. Quảng Ninh, Quảng Bình
Tỉnh/Thành phố: Quảng Bình
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903742740

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm