THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hoatuoihuythao.com
Địa chỉ tên miền: hoatuoihuythao.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trương Huy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Hàm Giang Hồng Thảo.
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303111005
Trụ sở Doanh nghiệp: 399 Hậu Giang, P. 11, Q. 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903745911

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm