THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: lasasafety.com
Địa chỉ tên miền: lasasafety.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Bảo Hộ Lao Động Lasa
MST/ĐKKD/QĐTL: 3001676445
Trụ sở Doanh nghiệp: TDP Quyền Thượng, P. Kỳ Trinh, Thị Xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02393900268

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm