THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Cổ phần Long Thọ
Địa chỉ tên miền: longthohue.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Long Thọ
MST/ĐKKD/QĐTL: 3300101519
Trụ sở Doanh nghiệp: 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02343822083

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm