THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.haivannam.com.vn
Địa chỉ tên miền: haivannam.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thọ Cường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Vân Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0400388299
Trụ sở Doanh nghiệp: 04 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02363868686

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm