THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nhà Hàng Hoa Biển
Địa chỉ tên miền: hoabien.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Minh Tài
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Minh Tài
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304035597
Trụ sở Doanh nghiệp: 52 Lữ Gia 1/86 Cư Xá Lữ Gia, P. 15, Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838653830

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm