THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: 1982.vn
Địa chỉ tên miền: 1982.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phương Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Pipicity.com
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313906466
Trụ sở Doanh nghiệp: 177/14 đường Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903015909

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm