THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.dpm.vn
Địa chỉ tên miền: dpm.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Thi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Tổng Công ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí - Công Ty Cổ Phần
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303165480
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838256258

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm