THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: LIÊM NGUYỄN COMPUTER
Địa chỉ tên miền: liemnguyen.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Liêm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Liêm Nguyễn COMPUTER
MST/ĐKKD/QĐTL: 1101851665
Trụ sở Doanh nghiệp: 148 Lộc An, X. Lộc Giang, H. Đức Hoà, Long An
Tỉnh/Thành phố: Long An
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0944457474

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm