THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đồ chơi Tiên Đông
Địa chỉ tên miền: dochoitiendong.com
Người chịu trách nhiệm: Đào Nguyễn Hải Yến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Đồ chơi Tiên Đông
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313391591
Trụ sở Doanh nghiệp: 6/1A Trần Văn Khánh, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838720179

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm