THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ phẩm Bình Minh
Địa chỉ tên miền: myphambinhminh.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Minh Nam
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại - Văn hoá phẩm Bình Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302390412
Trụ sở Doanh nghiệp: 87 đường 84 Cao Lỗ. P. 4, Q. 8, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903634306

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm