THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://kolala.com.vn/
Địa chỉ tên miền: kolala.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Nam Phong
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kolala
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401620508
Trụ sở Doanh nghiệp: 24 Nguyễn Khang, P An Khê, Q Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0947320077

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm