THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://shophoangnam.com/
Địa chỉ tên miền: shophoangnam.com
Người chịu trách nhiệm: Ngô Văn Hệ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Ngô Văn Hệ
MST/ĐKKD/QĐTL: 01U8006612
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Thống Nhất, X. La Phù, H. Hoài Đức, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0948988800

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm