THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bánh Đa Nem Làng Chều
Địa chỉ tên miền: amthuccotruyen.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Vũ Ngọc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Vũ Ngọc
MST/ĐKKD/QĐTL: 06D003095
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm 7, X. Nhân Khang , H. Lý Nhân, Hà Nam
Tỉnh/Thành phố: Hà Nam
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0943099930

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm