THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty TNHH Du Lịch Biển Nha Trang
Địa chỉ tên miền: biennhatrang.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Tài
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Du Lịch Biển Nha Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201591529
Trụ sở Doanh nghiệp: 212/2 Đồng Nai, P. Phước Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583885999

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm