THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TIGE Việt Nam
Địa chỉ tên miền: tige.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Loan Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Cơ điện Tige
MST/ĐKKD/QĐTL: 3702495084
Trụ sở Doanh nghiệp: 119A Khu phố Đông Nhì, P. Bình Nhâm, TX. Thuận An, Bình Dương
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 06503800626

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm