THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: q7computer.com
Địa chỉ tên miền: q7computer.com
Người chịu trách nhiệm: Bui Thanh Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Bùi Thanh Trung
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310817948
Trụ sở Doanh nghiệp: 71B Phan Huy Thực, KP2, P. Tân Kiểng, Q. 7, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 9034105799

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm