THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.alibabatours.vn
Địa chỉ tên miền: alibabatours.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Alibaba Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107248821
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 196 Phố Thượng Đình, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438545888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm