THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Brandee.edu.vn
Địa chỉ tên miền: brandee.edu.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Quỳnh Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Silinh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401708470
Trụ sở Doanh nghiệp: 02 Thanh Hải, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932535927

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm