THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: NextFit
Địa chỉ tên miền: nextfit.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Quỳnh Khanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Điều Kế Tiếp
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401807048
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Đại La, X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng.
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903702448

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm