THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: kidscar123.com
Địa chỉ tên miền: kidscar123.com
Người chịu trách nhiệm: Bùi Thị Tám
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Bùi Thị Tám
MST/ĐKKD/QĐTL: 41J8024977
Trụ sở Doanh nghiệp: 62 Trần Minh Quyền, P. 11, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0968183240

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm