THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hoa 7 Ngày
Địa chỉ tên miền: hoa7ngay.com
Người chịu trách nhiệm: Ngô Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH HOA 7 NGÀY
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314261588
Trụ sở Doanh nghiệp: 264D Pasteur, P. 8, Q, 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0989963908

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm