THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đất Sét Nhật Thái
Địa chỉ tên miền: datsetnhatthai.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Ngọc Anh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8253094268
Trụ sở Doanh nghiệp: 469/41i Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907068870

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm