THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Trang chủ Trung tâm CNTT Việt nam VNCenter
Địa chỉ tên miền: vncenter.vn
Người chịu trách nhiệm: Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Việt Nam Vncenter
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401816589
Trụ sở Doanh nghiệp: Tầng 10, Tòa nhà Công Viên Phần Mềm, Số 02 Quang trung, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0911100448

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm