THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Azdeal.vn
Địa chỉ tên miền: azdeal.vn
Người chịu trách nhiệm: nguyễn thị mỹ linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Mỹ Linh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8288653975
Trụ sở Doanh nghiệp: 14 Bùi Viện, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907710734

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm