THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: SÚNG PHUN SƠN- IWATA
Địa chỉ tên miền: iwata.vn
Người chịu trách nhiệm: Ngô Doãn Quyết
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Taishun Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106142050
Trụ sở Doanh nghiệp: 28 Nguyễn Trường Tộ
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0439986588

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm