THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.newneo.vn
Địa chỉ tên miền: newneo.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Thanh Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Nguyên Châu
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305844488
Trụ sở Doanh nghiệp: 43-45 Lê Quốc Hưng, P. 12, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839142922

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm