THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.toyotabacninh.com
Địa chỉ tên miền: toyotabacninh.com
Người chịu trách nhiệm: Dương Thị Xuân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH TOYOTA Bắc Ninh
MST/ĐKKD/QĐTL: 2300784990
Trụ sở Doanh nghiệp: Lô A, Lê Thái Tổ, P. Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02413686666

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm