THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ Phẩm Tóc Sài Gòn
Địa chỉ tên miền: myphamtocsaigon.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN ĐỨC LỊNH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên PULI Sài Gòn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314270695
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 02, Đường Đồng Nai, P. 15, Q. 10, Tp HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0905576352

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm