THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: kimhangonline
Địa chỉ tên miền: kimhangonline.vn
Người chịu trách nhiệm: Trịnh Cường Thịnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nhôm nhựa Kim Hằng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301437178
Trụ sở Doanh nghiệp: số 1, Ba Tơ, P. 7, Q. 8, Tp,HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0837611911

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm