THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://thietbiphonghuong.com/
Địa chỉ tên miền: thietbiphonghuong.com
Người chịu trách nhiệm: Chu Thị Thảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng hợp Phong Hương
MST/ĐKKD/QĐTL: 2400807271
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm Đông, Thôn Đông Long, X. Quảng Minh, H. Việt Yên, Bắc Giang
Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02403666286

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm