THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.camphat.com.vn
Địa chỉ tên miền: camphat.com.vn
Người chịu trách nhiệm: NGÔ QUỐC MINH
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Cẩm Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313545227
Trụ sở Doanh nghiệp: 20/19 Nguyễn Trường Tộ, P. 12, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839433688

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm