THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://trungnguyenangten.com.vn/
Địa chỉ tên miền: trungnguyenangten.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Hằng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309991571
Trụ sở Doanh nghiệp: 396 Nhật Tảo, P. 6, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0913981884

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm