THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần bao bì cao cấp Việt Nam
Địa chỉ tên miền: vboxvietnam.com
Người chịu trách nhiệm: Tô Thị Phương Thảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bao bì Cao cấp Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106318515
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Tây Phương, X. Thạch Xá, H.Thạch Thất, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0435334268

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm