THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: trieudai.vn
Địa chỉ tên miền: trieudai.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Bắc Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Triều Đại
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305673955
Trụ sở Doanh nghiệp: 43 Bắc Hải, P. 15, Q. 10, TP HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909020404

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm