THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.kimdongminh.com
Địa chỉ tên miền: kimdongminh.com
Người chịu trách nhiệm: Đinh Thị Mười
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kim Đồng Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303228557
Trụ sở Doanh nghiệp: 114 Lê Thị Bạch Cát, P.13, Q.11
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0283962879

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm