THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phongduy.com
Địa chỉ tên miền: phongduy.com
Người chịu trách nhiệm: Võ Hoài Duy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phong Duy
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313132420
Trụ sở Doanh nghiệp: 74 Nguyễn Khoái Quận 4 Tp Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933179719

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm