THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Máy Tính Gia khánh
Địa chỉ tên miền: maytinhgiakhanh.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Anh Tú
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Tin Học Gia Khánh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107705570
Trụ sở Doanh nghiệp: D28 Ngô Thị Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973955562

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm