THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.livigroup.com
Địa chỉ tên miền: livigroup.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Quang Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Livi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310507061
Trụ sở Doanh nghiệp: 30/25 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM.
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 22166029

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm