THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Viễn Thông Xuyên Á
Địa chỉ tên miền: stviet.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Xuân Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Việt Mỹ Nhật
MST/ĐKKD/QĐTL: 0306224575
Trụ sở Doanh nghiệp: 395C Minh Phụng, P. 10, Q. 11,TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839638998

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm